Putna mreža u Srbiji je u očajnom stanju.Pogledajte samo železnicu koja takoreći više i ne postoji.Sav međunarodni saobračaj železnički a i drumski polako nas zaobilazi.Da li stvarno neznamo napraviti puteve odnosno popraviti postojeće saobračajnice  ili je nešto drugo u pitanje?Moje mišljenje je da je u pitanje nešto drugo tj.tu ima svega korupcije,veštačkog obezbeđenje posla za putarska preduzeća,loše organizacije,neznalica koje vode ministarstvo saobraćaja.Da li je normalno da mi ne možemo izgraditi autoput od Subotice do Preševa?Treba videti kakvi su putevi u drugim zemljama.

Ako krenete svojim autom našim putevima trebalo bi  predhodno da odete u crkvu da bi se pomolili  bogu da vam točak od auta ne ostane u nekoj rupčagi na putu.

Moj predlog:ZABRANITI KRPLJENJE RUPA NA PUTEVIMA I ULICAMA SRBIJE!

Razlog:Tako iskrpljenje saobračajnice su jako skupe jer rok trajanja tog asfalta je najviše tri meseca.Saobračajnica koja je u kvaru treba zatvoriti i izvršiti totalnu rekonstrukciju.Zaboraviti veštačko obezbeđivanje posla putarskim preduzećima što je mislim i u njihovom interesu.

Za bezbednost saobračaja uvesti instituciju saobračajna policija.Ovo sada što izigrava saobračajnu policiju je užas.Neznalice koje nisu još uvek naučile postojeći zakon o bezbednosti saobračaja pa kako onda da ga primene.

 

ovaj prilog je napisao naš saradnik:Milan