Skoro je pala velika sumnja da li jedan značajan Srpski ministar ima zakonski stečenu diplomu fakulteta.Ta diploma je priznata od Megatrend fakulteta nakon čega je ovaj ministar i doktorirao.Postoji velika sumnja na veliki broj diploma naših političara koje su stečene na sumnjiv način.

Možda bi u budućnosti pomoglo to da klasifikujemo fakultete gde se stiče znanje sa kategorijama A,B,C...........Š

U ovu Š kategoriju prema prenetom znanju treba staviti ovaj Megatrend.A do sada, svi koji su stekli diplome od ovog kvaliteta, neka se ponose sa diplomama Š kategorije.