Ovo je dvadesetprvi vek koji donosi neke prednosti u našim životima.

Jedna od mogućnosti je lična karta sa čipom koja može zameniti više dokumenata: vozačke dozvola,zdravstvene knjižice i druge.

Neki tipovi iz naše vrhuške ne shvataju(namerno?) ovo vreme nego nastavljaju po starom,tražeći od naših građana da imaju skupe bespotrebne dokumente.Aktuelni primer je zdravstvena knjižica.