Od 04.09.2012 godine na satelitu Eutelsat 16E frekfencija 11262 H 30000 počeo sa emitovanjem paket programa Team sat.Ovaj paket sačinjavaju programi iz Bosne i Hercegovine i to:

1.Hayat BiH

2.Hayat SAT

3.Hayat Folk

4.BN SAT

5.BN Musik

6.FACE TV

7.Al Jazeera

Za sada svi ovi kanali emituju se slobodno a u narednom periodu Hayat BiH i Hayat SAT biće zaštićeni.