Датотека:Flag of Serbia.svgPitanje:Da li Srbija treba da uđe u članstvo Evropske unije?

Odgovor:Mora,nažalost.Biti sada član Evropske Unije nije isto kao pre 1990 godine.U današnjoj Evropskoj Uniji dominantanu ulogu igra država Nemačka.Ovaj položaj ove zemlje sve će biti izraženiji.

Mentalitetu Srpskog naroda neće odgovarati dominantni položaj ove zemlje koja je naš tradicinalni protivnik.

Dobra vest:Srbija će postati punopravni član ove organizacije tek kada Turska bude predsedavajuči Evropske Unije.