OVAKO POČINJE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SRBIJI,NAPOMINJEM DA SMO POSLEDNJI U EVROPI U ZDRAVSTU,NEMA GORIH.EVO JEDNOG OD MNOŠTVA UZROKA TAKVOG STANJA:

Način izbora i promena izabranog lekara

Lekara po pravilu biraš u domu zdravlja u opštini u kojoj živiš (odnosno tamo gde imaš prijavljeno prebivalište), mada imaš pravo da se opredeliš za bilo koji dom zdravlja u tvom okrugu (ili u gradu Beogradu, koji se računa kao jedan okrug). Ako nisi načisto kojeg lekara da izabereš, najbolje je da se raspitaš u komšiluku, ali vodi računa da je kod najboljih lekara obično i najveća gužva.

Izabrani lekar dužan je da primi sve one koji su ga izabrali (ne važe, dakle, izgovori o prebukiranosti, zauzetosti i sl.). Postoji i jedna zanimljivost: lekar ne može sam sebe da izabere za svog izabranog lekara, već mora da bira nekog od kolega.

Ko ne bira lekara u domu zdravlja?

Studenti (mlađi od 26 godina) koji ne studiraju u mestu u kojem su prijavljeni mogu da izaberu lekara u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata, ako takva ustanova postoji u gradu u kojem studiraju; a ako ne postoji, onda u domu zdravlja u gradu u kojem studiraju ili u mestu u kojem žive. Isto tako, učenici koji se ne školuju u mestu u kojem žive mogu da biraju lekara ili u svom mestu, ili tamo gde se školuju (u tamošnjem domu zdravlja, ili u školskoj ambulanti, ako ona postoji).

Zaposleni u MUP i BIA mogu da se odluče za lekara u domu zdravlja u mestu u kojem rade, a oni koji su smešteni u ustanove socijalne zaštite, biraju lekara u samoj ustanovi ili u domu zdravlja u mestu gde se nalazi ta socijalna ustanova, ako u samoj ustanovi nema lekara.

Osoba koja je u terminalnoj fazi bolesti, nepokretna ili teško pokretna, bira lekara u službi kućnog lečenja, ako je takva služba organizovana u domu zdravlja.

Postupak izbora

Dom zdravlja mora da istakne na vidnom mestu:

·   spisak lekara koji sadrži: imena i prezimena svih lekara koji su na raspolaganju, njihove specijalnosti (opšta praksa, predijatrija, stomatologija ili ginekologija), identifikacione brojeve i rasporede radnog vremena;

·   ime i prezime, te broj telefona osobe koja daje informacije u vezi sa izborom lekara.

Lekara biraš tako što lično popunjavaš i potpisuješ obrazac izjave o izboru i promeni izabranog lekara. Biraš ga na period od najmanje jedne kalendarske godine. Ako po isteku te godine nastaviš da ideš kod istog lekara, smatra se da si ga ponovo izabrala i ne treba opet da potpisuješ izjavu.

Obrazac za izbor lekara sadrži i izjavu kojom ti dozvoljavaš da jedan drugi lekar, koji je ovlašćen da nadzire ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, može da ima uvid u tvoje lične podatke u vezi sa zdravstvenim osiguranjem. Ako ne potpišeš tu izjavu, osiguranje ne mora da snosi troškove zdravstvene zaštite koje taj nadzornik ne može da proveri. On je, naravno, dužan da čuva tvoje podatke.

Izjava se popunjava u tri primerka. Jedan primerak ostaje kod izabranog lekara, drugi primerak se dostavlja RFZO, a treći primerak je za tebe. U praksi stvar funkcioniše tako što ti dobijaš dva primerka, jedan zadržavaš za sebe, a drugi predaješ izabranom lekaru prilikom prve posete. Podaci o tvom izabranom lekaru upisuju se u tvoj zdravstveni karton.

Rok za izbor

Svog lekara treba da izabereš u roku od šest meseci od kada si postao zdravstveni osiguranik. Ako prekoračiš taj rok, nećeš više imati pravo na zdravstvenu zaštitu (osim na hitnu medicinsku pomoć), sve dok ne obaviš proceduru izbora lekara.

Ko lekara ne bira sam?

Lekara za dete do 18 godina bira roditelj, usvojitelj, staratelj ili hranitelj, a za onoga ko nema poslovnu sposobnost, lekara bira staratelj.

Za osobu koja nije u mogućnosti da popuni i potpiše izjavu u zdravstvenoj ustanovi, izjavu može da popuni i potpiše druga osoba koju ona pismeno ovlasti.

Kako da promeniš lekara?

Lekara, u principu, možeš da promeniš kada istekne kalendarska godina u kojoj si ga izabrala i tada ne moraš u obrascu (koji moraš ponovo da popuniš i potpišeš) da napišeš nikakav razlog za promenu.

Možeš da tražiš promenu lekara i ranije, ali tada mora da postoji neki od ovih razloga:

·   tvoj lekar više ne radi u dotičnom domu zdravlja;

·   preselila si se;

·   i posle tri meseca nisi zadovoljna zamenom za tvog izabranog lekara;

·   izabrani lekar je odsutan duže od šest meseci;

·   došlo je do nesporazuma između tebe i tvog lekara, zbog čega si izgubila poverenje u njega.

Možeš da navedeš i neki drugi razlog, ali njegovu opravdanost procenjuje dom zdravlja. Dom zdravlja mora da te obavesti u roku od osam dana šta je odlučeno – da li je dozvoljena promena lekara, odnosno, da li su razlozi koje si navela opravdani.

Ako lekar ode na drugo radno mesto, tvoj karton ostaje gde je bio, dok ne izabereš novog lekara. Kad ga izabereš, dom zdravlja će mu proslediti tvoj karton.

Mnogi postaju bolesniji ako odu u ovu instituciju.

 

Pomolimo se bogu da ne budemo bolesni inače ostaje nam da danima jurimo izabranog lekara i da zadovoljimo ovu lopovsku birokratiju.