Da li imate odgovarajuće zimske gume za putovanja u Evropske zemlje?

Uskoro će sneg, a vi planirate putovanje automobilom u Nemačku. Kako stići na cilj kada u svakoj zemlji kroz koju prolazite važe drugi zakoni koji se odnosne na obaveznu zimsku opremu? Prenosimo u celosti članak sa sajta Auto Moto Zveze Slovenije koji je napravio uporedni pregled aktuelnih zakona u evropskim zemljama.
Idete u inostranstvo, ali ne znate koja zimska oprema je obavezna? U Sloveniji je upotreba zimske opreme ograničena za period od 15.11. do 
15.03. bez obzira na vremenske uslove. U stranim državama su zakoni o zimskim gumama vrlo različiti. Prošle godine bilo je nekoliko novina pre svega u Austriji i Nemačkoj, gde su se zakoni o zimskoj opremi promenili.


Slovenija
Između 15.11. i 15.03. vozila moraju biti opremljena zimskom opremom koja se sastoji  od 4 zimske gume s oznakom M+S i minimalnom dubinom šare 3 mm ili 4 letnje gume s minimalnom dubinom šare 3mm i odgovarajuće velike lance za sneg u priboru. Vozila s pogonom na sva 4 točka moraju imati, u slučaju da koriste letnje gume, lance za sneg najmanje za onu osovinu gde ima stalno uklopljen pogon. 
Vozila kod kojih najveća dozvoljena težina prelazi 3,5 t, moraju imati zimske gume najmanje na pogonskim točkovima ili na svim točkovima letnje gume odgovarajuće lance i lopatu u priboru. U priobalnim oblastima, što se odnosi na područje Kozina - Kastelec - Podgorje, dovoljna je upotreba takođe samo letnjih guma s minimalnom dubinom šare od 3 mm.
Propisana kazna za neodgovarajuću zimsku opremu putničkih vozila je 120 EUR, a ako je zbog neodgovarajuće opreme saobraćaj ometen kazna je 400 EUR.


Austrija
U Austriji je obavezna zimska oprema u periodu od 01.11. do 15.04., ali za vozila do 3,5 t samo u vreme zimskih uslova vožnje, a za teretena vozila, bez obzira na uslove. Za vozila do najveće dozvoljene težine 3,5 t kao zimska oprema se smatra korišćenje zimskih guma sa minimalnom dubinom šare od 4 mm ili letnjih guma s minimalnom dubinom šare od 4 mm i lanaca za sneg na pogonskim točkovima. Bez obzira na zimske gume, u slučaju snega zimske gume su obavezne na putevima u svim višim predelima, kada je to posebno naznačeno saobraćajnim znakom. Treba napomenuti da je upotreba lanaca za sneg dozvoljena samo u slučaju neprekidnog glatkog snega ili leda na putu, ali ne i uslučaju bljuzgavice ili delimično snegom pokrivenog kolovoza. U praksi to znači da vozaču koji vozi automobil sa letnjim gumama na površini na kojoj je bljuzgavica, može biti izrečena kazna za neodgovarajuću zimsku opremu. Vozila maksimalne težine do 3,5 t moraju biti opremljena zimskim gumama u periodu od 01.11. do 15.04. bez obzira na vremenske prilike najmanje na pogonskoj osovini i imati zimske lance odgovarajuće veličine u priboru za pogonsku osovinu.


Nemačka
Do sada je u Nemačkoj na snazi bila samo situacijska zimska oprema koja je određivala da u slučaju zimskih uslova vožnje vozilo mora biti opremljeno odgovarajućom zimskom opremom. 6. novembra je stupio na snagu novi zakon o zimskoj opremi i uslovima u kojima je potrebna. Tako je po novom zakonu zimska oprema obavezna u slučaju snega, utabanog snega, bljuzgavice, poledice, mraza i uopšte u slučaju svih padavina snega ili leda. 
Za odgovarajuću zimsku opremu se smatraju 4 gume koje su namenjene za vožnju po snegu, što znači da one moraju biti označene oznakom M+S ili simbolom snežne pahuljice. To uključuje zimske gume kao i gume za sve sezone. Upotreba letnjih guma i lanaca za sneg po zakonu nije dozvoljena. Vozila sa pogonom na sva četiri točka nisu izuzetak. Za teretna vozila preko 3,5 t propisana je upotreba zimskih guma samo na pogonskim osovinama. Kazna za neupotrebu zimske opreme je 40 EUR, u slučaju ometanja saobraćaja mninimum 80 EUR. Uredba se odnosi na vozila registrovana u Nemačkoj kao i vozila iz drugih zemalja.


Italija
Zimska oprema je zakonska obaveza samo u oblasti doline Aosta, gde je obavezna od 15.10. do 30.04. U svim ostalim oblastima zimska oprema je obavezna samo u slučaju zimskih uslova vožnje. Dozvoljena je upotreba zimskih ili letnjih guma i lanaca za sneg. Ako idete u alpske doline preporučujemo vam da uvek imate u priboru lance za sneg i lopatu.


Francuska 
Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom samo u zimskim uslovima vožnje ili kada je saobraćajnim znakom naznačeno obavezno korišćenje zimske opreme kao što su, na primer, lanci za sneg.

Švajcarska
U Švajcarskoj oprema za sneg nije vremenski određena, ali je obavezna u uslovima zimskih uslova vožnje (na primer, kada sneg pada i zadržava se na putu, ako je poledica). Zimska oprema znači 4 zimske gume. Ako saobraćajni znak zahteva upotrebu lanaca za sneg, to važi za sva vozila osim za vozila s pogonom na sva četiri točka. U slučaju saobraćajne nesreće u zimskim uslovima krivica se može pripisati vozaču bez odgovarajuće zimske opreme. Mnogi prelazi na putevima u višim predelima su često prolazni samo sa lancima za sneg, tako da se vozačima savetuje da ih imaju u zimskom periodu kao dodatnu opremu u vozilu.


Hrvatska
Zimska oprema je obavezna u slučaju kada su zimski uslovi vožnje (put je pod snegom ili je zaleđen). Za vozila do najveće dozvoljene težine do 3,5 t zimska oprema se sastoji od 4 zimske ili 4 letnje gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanaca za sneg. Zimska oprema vozila preko 3,5 t obuhvata zimske gume najmanje na pogonskim točkovima ili 4 letnje gume i lance za sneg na pogonskim točkovima. Kazna za nepoštovanje zakona je 300 HRK.


Bosna i Hercegovina
Zimska oprema je obavezna za sva vozila u periodu od 15.11. do 15.04. Vozila maraju biti opremljena najmanje zimskim gumama na pogonskim točkovima ili letnjim gumama ili odgovarajućim zimskim lancima u priboru. Minimalbna dubina šare je 4 mm. Autobusi i teretna vozila moraju u priboru imati i lopatu.


Srbija
U Srbiji je od 01.11. do 01.04. obavezna upotreba zimske opreme. Za putnička vozila su to sve četiri zimske gume  i obavezni lanci za sneg u priboru vozila. Gume moraju imati minimalnu dubinu šare od 4 mm. Za teretna vozila je dodatno obavezna i lopata.
01.11. 2012. zakon o zimskoj opremi zahteva 4 zimske gume s minimalnom dubinom šare od 4 mm na svim točkovima, u slučaju snega su obavezni lanci za sneg koje će biti potrebno staviti na pogonske točkove kada to zahteva saobraćajni znak ili loše stanje na putevima.

    

  Novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima primenjuje se od 04. maja 2012. godine.

  U delu koji se odnosi na obaveznu i zimsku opremu ovaj Pravilnik predviđa da u periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena sa sve četiri zimske gume, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 mm.Ukoliko su vremenske prilike u toku zimske sezone takve da nema snega i leda na kolovozu, zimski pneumatici neće biti obavezni. Van navedenog perioda, vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

  U pomenutom periodu, van naseljenog mesta, obavezno je posedovanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije u prtljažniku. Lanci se montiraju na pogonske točkove na deonicama puta koje su označene znakom obaveze upotrebe lanaca kada je sneg na kolovozu.
  U naselju, vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.

  Što se obavezne opreme tice, komplet sijalica više ne spada u obaveznu opremu.


  Sve odredbe koje se odnose na obaveznu i zimsku opremu po novom Pravilniku su sledeće:

Član 113.


 Zimska oprema motornih vozila, osim za vozila vrsta L, K, T i C, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva:
 1) pneumatike za zimsku upotrebu (npr. M+S, Snow Winter i dr.) na svim  točkovima vozila vrste M1 i N1;
 2) lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka;
 3) za vozila vrsta M2, M3, N2 i N3 obavezni deo zimske opreme je i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu.
 Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 mm.
 Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima.
 U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.
 Izuzetno od stava 4. ovog člana, u naselju vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.
 Oprema iz stava 1. tačka 2) ovog člana može se postaviti na točkove na delu puta koji nije označen znakom "lanci za sneg" samo kad je kolovoz prekriven snegom.
 Odredbe ovog člana ne odnose se na vojna vozila.Mađarska
U Mađarskoj zimska oprema nije zakonski obavezna. U slučaju jačeg snega i/ili velike količine snega obavezna je upotreba lanaca za sneg na pogonskim točkovima. U takvim slučajevima se lanci za sneg zahtevaju već pri prelasku granice.


Češka
Između 01.11. i 31.03. obavezna je upotreba zimske opreme na putevima, što je određeno saobraćajnim znakom na kome se nalazi automobil i snežna pahuljica. Tako je zimska oprema obavezna, bez obzira na vremenske uslove na putu D1 Prag - Brno, na deonici od 21 do 186 kilometra (Mirošovice - Kývalka), i na mnogim regionalnim i lokalnim putevima.
Zimska oprema vozila do najveće težine od 3,5 t se sastoji od 4 zimske. Gume moraju imati šaru najmanje dubine od 4 mm. Zimska oprema vozila preko 3,5 t sadrži zimske gume s minimalnom dubinom šare od 6 mm na svim točkovima li letnje gume + lanci za sneg. Takođe treba napomenuti da je upotreba lanaca za sneg dozvoljena samo u slučaju kada je kolovoz potpuno prekriven snegom. Kazna za neupotrebu zimske opreme je 2000 CZK.


Slovačka
Za putnička vozila su u slučaju zimskih uslova vožnje obavezne zimske gume s oznakom M+S i minimalnom dubinom šare od 3 mm na svim točkovima. Dozvoljena je takođe upotreba letnjih guma + lanci za sneg u dodatnoj opremi. Za vozila iznad 3,5 t je obavezna upotreba zimskih guma bez obzira na vremenske uslove u periodu od 15.11. do 31.03. nezavisno od uslova na putevima, obavezna upotreba zimskih guma s minimalnom dubinom šare od 3 mm na svim točkovima.


Ostale države
U ostalim državama nema većih posebnosti u upotrebi zimske opreme. U nekim severnim evropskim zemljama zimska oprema nije određena datumima: u Finskoj, Litvaniji i Estoniji između 01.12. i 31.03. i u Švedskoj između 01.12. i 31.03.


Izvor: AMZS


Zakoni zemalja duž auto puta Ljubljana - Zagreb - Beograd su vrlo slični, ali dovoljno je da vozač iz Slovenije prilikom prolaska kroz Hrvatsku i Srbiju prekrši zakon zato što je dubina šare gume na njegovom automobilu 3 mm umesto 4 mm! Zar je potrebno da u Srbiji zimska sezona počinje 1. novembra, u Sloveniji i BiH 15. novembra, a u Hrvatskoj „kad se proglase zimski uslovi“?  Vozač iz „tropske“ Slovenije bi platio kaznu ako bi 01. novembra došao u „nordijsku“ zemlju Srbiju sa letnjim gumama! Pošto se ljudi na ovim prostorima teško dogovaraju rešenje je jednostavno: sva tri zakona se stave u šešir i izvuče se jedan! (Naravno, ako uspeju da se slože oko boje šešira!)

 

 Podsećam na to da Pravilnikom vozila u Srbiji moraju imati:

Putnički automobili i laka teretna vozila do 3,5 tone moraće od 1. novembra do 1. aprila da imaju zimske gume na svim točkovima, propisano je Pravilnikom.

 Zimske gume

Zimske guma imaju oznaku kao što je M+S, "snou" (snow) i "vinter" (winter), a dubina šare mora biti najmanje četiri milimetra, navodi se u Pravilniku o tehničkim uslovima za vozila. 

U zimsku opremu spadaju i lanci koji se moraju postaviti na točkove kada je kolovoz pokriven snegom, i to na delu puta na kome je to propisano soabraćajnim znakom "lanci za sneg". 

Vozila ne smeju imati volan na desnoj strani, a ona koja su registrovana u Srbiji u roku od dve godine moraju biti prilagođena, odnosno komande moraju biti prebačene na levu stranu. 

Propis predviđa i da protivpožarni aparat ne moraju imati motocikli i putnički automobili koji se ne koriste kao taksi. Za ostale je obavezan. 

Od 1. marta 2012. godine sva vozila, izuzev gradskih i prigradskih autobusa, moraju imati sigurnosne pojaseve i naslone za glavu na svim sedištima. Pojaseve ne moraju imati vozila proizvedena pre 1. januara 1971. godine. 

Žuta svetla mogu imati samo automobili proizvedeni pre 1. oktobra 1982. godine 

Kočione obloge od 18. septembra 2011. godine, odnosno godinu dana od stupanja pravilnika na snagu, ne smeju da sadrže azbest. 

Odloženi rok od godinu dana dat je i za primenu novih propisa za sadržaj kutije za prvu pomoć, koja mora biti u skladu sa standardom SRPS Z.B2.001. Motocikli, izuzev mopeda, moraju imati komplet "A", a ostala vozila komplet "B". 

Rezervne sijalice i osigurači moraju odgovarati po priključku i obliku vozilu u kojem se nalaze, a komplet čine - po jedna sijalica za dugo, kratko (ili kombinovana sijalica), za prednje i zadnje poziciono svetlo, za pokazivač pravca i stop svetlo, kao i po jedan osigruač od 10 i 20 ampera. 

Vozila koja imaju svetla opremljena sijalicama bez žarne niti - gasne farove i slično ne moraju imati rezervnu sijalicu za ta svetla. 

Putnički automobili moraju imati polugu ili uže koje omogućava vuču na dužini 3-5 metara. 

Vozilo po novom pravilniku može biti višebojno ili prebojeno i prelepljeno slikom ili reklamnim dizajnom, a u tom slučaju boja vozila je "preovlađujuća vidljiva boja". 

Taksi vozila imaće najduži prelazni period da zadoovlje nove ekološke standarde - od 1. marta 2013. moraju da imaju najmanje euro 3 motore. 

Pravilnik detaljno propisuje uslove za kočnice, svetla i dimenzije vozila. Najveća dozvoljena širina vozila je 2,55 metara za sve, izuzev za hladnjače - 2,6, te radne mašine i kamione sa uređajima za održavanje puteva, kojima je dozvoljena širina tri metra. 

Najviša dozvoljena visina je četiri metra. Ograničeno je i koliko se automobil sme "spustiti", odnosno najmanji klirens mora da bude takav da maksimalno opterećeno vozilo može da pređe prepreku visine 10 centimetara. 

Najveća dozvoljena masa motornog vozila i skupa vozila je 40 tona. 

Pravilnik propisuje da se prednje staklo, odnosno vetrobran, ne sme zatamnjivati, a prednja bočna stakla, u razini vozača, smeju se zatamniti do 25 odsto prigušenja. 

Ostala se mogu zatamniti bez ograničenja ali na vozilu moraju postojati dva bočna retrovizora. Ograničenje zatamnjenja ne odnosi se na vozila državnih organa. 

 POSTAVLJANJE LANACA ZA SNEG

U teškim zimskim uslovima, obavezni su lanci za sneg. Ako ste krenuli negde, obavezno ih stavite i oprez neka vam bude na prvom mestu. Pomozite drugim vozačima ukoliko ne znaju da postave lance.

Preporuka vozačima da zbog snega i leda na put idu sa dobro pripremljenim vozilom za zimske uslove. Savetuje se da na put kreću samo ako moraju. Ako se ipak odlučite da krenete, ako na putevima ima dosta snega i leda, obavezno je da posedujete lance za sneg kao opremu u vašem vozilu. Postavljanje lanaca je vrlo lako i prilikom kupovine dobija se odgovarajuće upustvo za montiranje. Ako prvi put stavljate lance, a vremenski uslovi budu jako loši, postavljanje vam može predstavljati veliki problem. Nepravilno postavljeni lanci, mogu da oštete delove motora vozila i da stvore probleme pri vožnji.

Da bi ste izbegli sve ove probleme, trebate znati osnovna pravila za bezbedno postavljanje lanaca na gume vašeg automobila.

1. Pre kupovine lanaca, pogledajte dimenzije vaših guma na automobilu!

2. Kada ih kupite, preporučljivo je da ih stavite na gume i isprobate ih, kako bi stekli iskustvo.

3. Obavezno ugasite vozilo pre postavljana lanaca.

4. Raspakujte lance i postavite ih ispred pogonskih točkova.

5. Lance provucite sa unutrašnje strane guma, tako da sredina gumenog obruča lanca dođe na sredinu gume, a ostale lance razvucite na zemlju sa prednje strane gume.

6. Podignite levu i desnu stranu gumenog obruča i spojite ga na vrhu gume.

7. Uzmite bočne lance, pa ih redom sve povežite u krug i proverite da li su svi dobro zategnuti i sigurno postavljeni.

8. Kada ste završili sa postavljanjem lanaca provozajte vaše vozilo. Nakon toga proverite sve lance i po potrebi ih zategnite.

9. Kada upravljate vozilom sa postavljenim lancima budite posebno oprezni i nemojte prelaziti brzinu od 50 kilometara na sat.

10. Ako duže vreme vozite sa postavljenim lancima, zaustavite se i proverite lance.

11. Kada naiđete na put gde nema snega, obavezno skinite lance sa guma.

Uputstvo za montažu i demontažu

 

Umesto lanaca za sneg, koriste se i navlake za gume. Ove navlake se postavljaju na prednje točkove vozila. Bolje su u odnosu lanaca za sneg, lakše se postavljaju i zauzimaju manje mesta. Prave se od veštačkog tekstila i ne postoji mogućnost da oštetite vozilo kao sa lancima. Mogu da se koriste i kod vozila koje imaju ABS sistem i sistem protiv proklizavanja.

 

 Prednosti proizvoda

Autosock je nova tekstilna navlaka dizajnirana da omogući bolje prijanjanje gume na putu pri klizavim i snežnim uslovima.
Odlična zimska privremena pomoć za vozila
Lako se montira i demontira čak i pri teškim vremenskim uslovima
Komforno pri vožnji – maksimalna brzina 50 km/h.
Ne proizvodi buku i vibracije.
Laka za nošenje.
Samocentrirajuća.
Višekratna, mogućnost pranja u mašini.
Ne pravi štetu na felnama i točkovima.
Odobrena od strane TÜV i GS.
Pristaje na skoro svim putničkim vozilima.
Odobrena od strane proizvođača vozila.
Nije potrebno isključivanje sigurnosnih sistema (ESP, ABS...).
Saveti za montažu, upotrebu i uklanjanje

MONTAŽA: Teško da može biti jednostavnije.Zaustavite vozilo, dignete ručnu kočnicu.Navučete AutoSock na točkove automobila počevši od gornjeg dela gume pa prema dole. Pomaknete vozilo za jedan metar i navučete ostatak od svake “ Čarape “ u poziciju. 

UPOTREBA: Nema potrebe za isključivanem bilo koje elektroničke trakcije i uredjaja za stabilnost npr. ETS , ASR, ESP, DSC. Ekstremna ubrzanja i kočenja mogu oštetiti proizvod. 

UKLANJANJE: Uzmite AutoSock sa točkova, otresite ih od snega i stavite natrag u njihovu torbu, gde će čekati na pranje i dalje korišćenje.

 

ILI 

 Za vožnju u zimskim uslovima, sastavni deo Vaše opreme su svakako lanci za sneg, pa ćemo vam u ovom članku objasniti kako ih staviti. Oni pored toga što su zakonom obavezni ukoliko se krećete odredjenim deonicama, nekada vam zaista mogu mogo pomoći ukoliko se često vozite planinskim ili bilo kojim drugim zavejanim predelima. Pa nikako nije loše da ukoliko planirate vožnju po takvim predelima u svom vozilu uvek imate lance za sneg.

Montiranje lanaca nije toliko teško i uglavnom uz njih uvek ide i uputstvo za montiranje. Mada koliko god da nije teško kada se nadjete u situaciji da prvi put stavljate lance i to na terenu tj na putu, pa još ako je noć, kiša, sneg, mraz to vam svakako može napraviti problem.

 

 Prvo i osnovno što treba da znate su dimenzije vaših točkova, tj felne i gume takodje, pa na osnovu njih kupujete odgovarajuće lance. Kada kupite lance preporučujemo da kod kuće preko dana, po mogućstvu pre zime, probate par puta da stavite lance na vozilo, kako bi ste za kasnije imali iskustva da to uradite na terenu. Kada to uradite, bićete sigurni da imate znanje i da u bilo kom trenutku možete postaviti lance na vozilo.

Evo par koraka kako da postavite lance na svoje vozilo:

1.Raspetljajte lanac skroz i razvucite ga, i tako razvučenog ga postavite ispred pogonskog točka.
2. Lance provucite sa unutrašnje strane točka, tako da sredeina gumenog obruča lanca dodje od prilike na sredinu točka., a ostale lance rukama razvucite na zemlji sa prednje strane točka.
3. Nakon toga podignite levu i desnu stranu gumenog obruča i spojite ga na vrhu točka
4. Nakon toga uzmite bočne lance, pa ih redom povežite u krug, i uverite se da su svi lanci dobro i podjednako zategnuti.
5. Kada ste sve ovo uradili, sedite i provozajte auto par metara i nakon toga izadjite i proverite lance, po potrebi ih ponovo pritegnite.
6. Sa ovako nameštenim lancima možete da produžite dalje, ali budite oprezni prilikom vožnje sa lancima i nemojte da vozite prebrzo.
7. Lanci vam omogućavaju da na zavejanom putu, snegu i ledu, gde nema dovoljno trenja i točak vam šlajfuje to jest okreće u mestu, naprave dodatno trenje i time vam omoguće da nesmetano vozite. Pored toga što vam pomažu lanci nekada i štete vozilu, razbijaju trap vozila i slično, pa kada prodjete deonicu puta koja je zavejana i kada naidjete na čist put, obavezno skinite lance sa pogonskih točkova.

 Slika

 

 
 
 

Opel saveti za bezbednu zimsku vožnju

Neka pada sneg – Opel tehnologija i oprema čine vožnju bezbednom i udobnom.

Dok se ljubitelji zimskih sportova raduju prvom snegu, a drugi ga čekaju nervozno, sada je pravo vreme za vozače da se pripreme za klizave, varljive puteve kakvi ih očekuju u hladnim mesecima koji su pred nama. Vozači treba da pripreme svoja kola i da počnu da razmišljaju o promeni načina vožnje. Odgovarajuće planiranje, praktična Opelova svojstva i pribor uz određenu dozu predostrožnosti, mogu eliminisati velik deo opasnosti koju sa sobom nosi zimska vožnja.

Po pravilu, izbegavajte naglo kočenjepromene brzine i manevre upravljačem pri vožnji po klizavom putu. Umesto toga vozite sporije, defanzivnije i održavajte rastojanje u odnosu na vozila ispred vas. Pažljivo puštajte kvačilo ili ubacite u drugu brzinu prilikom kretanja kako bi izbegli okretanje točka u mestu. Izaberite zimski program za automatske menjače, ako je ta ponuda u opticaju za vaš automobil.

Opelovi saveti za nepredvidivo vreme

Saveti za zimsko pripremanje automobila: 
• Stavite zimske gume na vreme. Njihov poseban gumeni sastav i posebna vlakna bolje naležu na sneg i led što omogućava dobru vuču i kraću kočionu razdaljinu. 
• Obezbedite da brisači vetrobrana budu čisti i glatki i da nema prepreka za vodeni mlaz. Kvalitetan antifriz treba da izdržava temperature do -20 stepeni celzijusa.
• Proverite akumulatore. Opelovi akumulatori se odlikuju odličnim mogućnostima hladnog starta, ne iziskuju održavanje i nude punu snagu učinka čak i za veliki broj kratkih putovanja. 
• Proverite da li svetla rade besprekorno. Redovno čistite kućišta – kod ksenonskih i nekih drugih halogenih sistema, funkcija visokog pritiska se stara o tome. Zimska provera kod bilo koje Opelove partnerske firme može biti od pomoći.
• Očistite čitav automobil od leda i snega pre kretanja. Vodite računa i da očistite krov kako bi se sprečili da sneg sa krova ugrozi druga vozila ili da sklizne dole i omete vidljivost vozaču prilkom naglog kočenja. Sva stakla, naročito vetrobran moraju biti potpuno očišćena od leda. Najučinkovitiji način za čišćenje stakala je pomoću strugača za led ili sa razređenom nesmrzavajućom tečnošću za pranje stakla.

Bezbedne kočnice i svetla, ključ sigurnosti tokom zime

• Testirajte kočnice pri polasku, kako bi ste stekli uvid u stanje puta – ali prvo pogledajte u zadnji retrovizor. 
• Ukoliko automobil počne da zanosi na snegom pokrivenom putu, nemojte naglo kočiti. Umesto toga, aktivirajte kvačilo kako bi točkovima omogućili veću ugaonu stabilnost, okrenite upravljač u kontra stranu i lagano kočite ako je to potrebno.

Opelovi automobili su već dobro opremljeni za zimu. Na primer, nova Astra poseduje ABS sistem sa ugaonom kontrolom kočenja, kontrolom vuče i osobinom ESPPlus kao standardom.

Osvetljenje je važno: Vozači moraju biti viđeni baš kao što je i njima potrebno da vide put i uoče moguće prepreke na njemu. Lampe za dnevnu vožnju obezbeđuju optimalnu vidljivost dok prilagodljiva kočiona svetla treperenjem upozoravaju vozača iza kada dođe do aktiviranja ABS sistema.

Tokom zimskih meseci, mnogi putnici u severnoj i srednjoj Evropi, voze, gotovo isključivo po mraku, što optimalno osvetljenje čini izuzetno važnim. Uvođenjem prilagodljivog prednjeg osvetljenja (Adaptive Forward Lighting - AFL) u sve segmente Opel je industrijski lider u svetlosnim sistemima. Po prihvatljivoj ceni se nudi, halogena kriva i svetla za skretanje za modele Corsa i Meriva na primer, ili najprefinjenija bi-ksenonska AFL svetla sa devet funkcija osvetljenja, kao što je svetlo za loše vremenske uslove i pomoć za duga svetla kod nove Astre i Insignije.

Pogon na četiri točka može značiti veliku razliku, i to ne samo na snegom pokrivenim planinskim prevojima. On takođe pomaže vozačima pri vlažnom jesenjem vremenu na klizavim putevima. Opel Insignia 4x4 i Antara sa pogonom na četiri točka se odlikuju veoma stabilnim rukovanjem i optimalnom vučom.

Insignia sa FlexRide i prilagodljivim 4x4 pogonom donosi dodatnu stabilnost u vožnji čak i pre nego i pre aktiviranja programa elektronske (ESP). FlexRide vrhunska mehatronička šasija obezbeđuje optimalno držanje na putu, dok dva elektronski kontrolisana diferencijala za ograničeno proklizavanje prenose snagu na točkove sa najboljom vučnom silom. Vozači mogu da isključe vučnu kontrolu ako je potrebno da oslobode vozilo koje je zaglavljeno u dubokom snegu. Isključivanjem vučne kontrole, (što se može učiniti pritiskom na ESP taster), dobija se željeno okretanje točkova koje pomaže da vozilo izađe sa klizavog mesta. 
• Čak i kod vozila sa pogonom na četiri točka, ponašanje u vožnji mora biti prilagođeno preovladavajućim vremenskim uslovima. Dobra vuča ne treba da predstavlja iskušenje vozačima za agresivnu vožnju. 
• Nekad nisu dovoljne čak ni najbolje zimske gume – na primer u alpskim ski centrima. U takvim slučajevima, lanci za sneg predstavljaju rešenje. Važno je staviti lance pre započinjanja vožnje uz brdo i skinuti ih čim je put čist, jer, u suprotnom, može doći do oštećenja lanaca, guma ili puta. Dobro je postaviti lance bar jednom pre nego što se zaista ukaže potreba za njima. Opel nudi lance naročito dizajnirane sa njegova vozila.

Bezbednost i udobnost u kabini su podjednako važni. Zagrevana sedišta i zagrevani upravljač predstavljaju imperativ za hladna zimska jutra. Dodatak za one čiji automobil ostaje napolju na hladnom vremenu, pomoćni grejač za automobil na gorivo sa daljinskim upravljačem i vremenskim prekidačem je takođe mogući deo opreme. Takođe, klima uređaj obezbeđuje brže odmaglivanje stakala odvođenjem vlage iz vazduha.

Kako je vožnja noću izuzetno zamorna, vozači su sa olakšanjem dočekali nova Opelova ergonomska sedišta sa povoljnim dejstvom na leđa, sertifikovana od strane AGR (Akcija za zdrava leđa), koja su dostupna kod nove Astre. Ona predstavljaju standard, kod modela Insignia u sportskoj verziji a opciju kod drugih varijanti. Mogu se poručiti sa višestepenim zagrevanjem sedišta vozača i suvozača.

Uz pravilnu pripremu, zima ne mora da bude bauk. Ljubitelji zimskih sportova cene širok izbor Thule krovnih nosačakoji su dostupni kod nove Astre i mnogih drugih Opelovih modela.

Važno je na odgovarajući način učvrstiti sve terete, kao što su skije i druga oprema koji mogu da se pretvore u smrtonosne predmete ukoliko ih pomeri vetar, brzina ili vibracije, ili u slučaju sudara.

U prtljažniku, izdržljiv odeljak za težak teret može da primi zimske čizme i drugu zimsku opremu kako bi ostatak prtljažnika ostao suv. Kada dođe kraj zimske sezone, odeljak se može lako izvaditi za potrebe čišćenja i spremiti za sledeću avanturu na snegu.

 

 
 
Moj predlog:
Nije dovoljno imati lance u autu jer kada se nađete u nevolji treba ih znati postaviti na
 točkove.
Vežbajte kući kako postaviti lance a i da bi dobili rutinu i brzinu postavljanja jer bolje je tako naučiti nego po snežnoj oluji i hladnoći se mučiti.Ovo znam iz iskustva!